top of page
Fashionable Young Woman

Osebno

Osebni dokumenti so skupina dokumentov, vezanih na člane vašega gospodinjstva, njihovo življenje in delo. V to kategorijo sodijo vsi zdravstveni dokumenti, spričevala, pogodbe o zaposlitvi, certifikati, ...

Delitev po kategorijah

Dokumenti se med seboj razlikujejo v naravi podatkov, ki jih vsebujejo.
Iz spodnjega seznama izberite področja glede na vaše potrebe in označite zavihke v mapi 'Osebno' s pomočjo MyPile nalepk. 

Ikone-Skupaj-Personal-V01.png

01

ZDRAVSTVENI DOKUMENTI • izvidi • napotnice • cepljenja • cepilna knjižica • rezultati testiranja • podatki o zdravilih • vloge • odločbe o zdravstvenih posebnostih • zdravstvene izkaznice • izkaznice evropskega zdravstvenega zavarovanja • diete • navodila, napotki

02

IZOBRAZBA • spričevala • certifikati • diplome • vpisni listi • dokazila

03

ZAPOSLITEV • plačilni listi • pogodbe o zaposlitvi • dodatki k pogodbam • odmere letnega dopusta • uporaba službenih sredstev • sklepi o izplačilu nagrad • kolektivna pokojninska zavarovanja • življenjepisi

04

IDENTIFIKACIJA • osebne izkaznice • potni list • potrdilo o državljanstvu • rojstni list • potrdilo o stalnem naslovu • potrdilo o začasnem naslovu • davčna številka

05

IZPISKI • lorem ipsum • lorem ipsum

06

POTRDILA • razna potrdila, ki jih je težko uvrstiti v druge kategorije

07

POGODBE • razne pogodbe, ki jih je težko uvrstiti v druge kategorije

08

ODLOČBE • razne odločbe, ki jih je težko uvrstiti v druge kategorije

09

VLOGE • razne vloge, ki jih je težko uvrstiti v druge kategorije

10

OBVESTILA • razna obvestila, ki jih je težko uvrstiti v druge kategorije

11

PRAVNI DOKUMENTI • kazni za prekrške • pravdni postopki • odločbe sodišč • notarski zapis • zapuščine • vpis v zemljiško knjigo

12

BANČNE STORITVE • bančni izpiski • pogodba o odprtju in vodenju bančnega računa • bančni krediti

13

FINANCE • nebančna posojila/krediti • najemne pogodbe • leasing pogodbe • finančna izvržba

14

DAVČNA NAPOVED • informativni izračun dohodnine • davčna olajšava za družinske člane • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča • odmera davka od obresti • odmera davka od oddajanja nepremičnin

15

ČLANSTVA • lorem ipsum • lorem ipsum

16

NAROČNINE • potrošniške organizacije (ZPS) • članstva v avtomobilskih klubih (AMZS) • abonmaji • naročnine na telekomunikacijske storitve

17

LETNE KARTE • abonmaji • šport

18

ZAVAROVANJA • dopolnilno zdravstveno zavarovanje • dodatna pokojninska zavarovanja • nezgodna zavarovanja

19

OSEBNI CILJI • lorem ipsum • lorem ipsum

20

PROSTI ČAS, HOBIJI • lorem ipsum • lorem ipsum

21

SPOMINI • fotografije • čestitke • pisma • otroške risbe

22

NE POZABI • vabila na dogodke • volilni listki • izpisek o prejemu poštne pošiljke

Datoteke za prenos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Terazzo-Podlaga-1.jpg

Nasvet #1

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page